Friskare Medarbetare

Vi hjälper ledare att skapa hälsosamma arbetsplatser där medarbetare trivs.

VÅR PLATTFORM

A Healthier and Happier Workplace

 A long term wellness strategy is an important tool for employee health, performance & retention.Several studies suggest that individuals that take care of themselves are more engaged at work.

By empowering employees to eat healthier, be more active, get adequate sleep and cope with stress better. To achieve the best outcome we work with Strategy, Technology and Coaching sessions.

 • Mer produktiv

  Upp till 20 % mer produktiva och säljare genererar 37 % mer försäljning enligt Forbes. Friska människor har mer energi.

 • Kreativ

  Glada medarbetare tar större risker och är mer benägna att visa entreprenörsegenskaper. Lycka på jobbet är kopplat till kreativitet.

 • Mindre sannolikt att sluta

  Glada anställda är också mer motståndskraftiga och enligt Gallup är de mer benägna att stanna hos sina arbetsgivare under lång tid.

 • Engagerad

  Individer som är i fred med sin hälsa och sina vanor har högre engagemang i arbetsrelaterade uppgifter, aktiviteter och presterar bättre.

Hur gör vi det

Genom att ge anställda möjlighet att äta hälsosammare, vara mer aktiva, få tillräckligt med sömn och hantera stress bättre.

För att uppnå det bästa resultatet arbetar vi med strategi-, teknik- och coachningssessioner.

Innehåll som kan döljas

Anpassad strategi för din organisation

Definiera din vision, strategi och mål för dina friskvårdsprogram samt dina KPI:er under en workshop eller flera av dem beroende på dina behov.

Med hjälp av teknik

HOLISTAL, en digital plattform för att knuffa anställda till hälsosamt beteende. Består av en mobilapplikation för anställda och en webbdashboard för övervakning av prestanda.

Personlig coachning

Genom att engagera sig i friskvårdscoaching får medarbetarna tillgång till personlig vägledning och stöd som hjälper dem att prioritera sitt fysiska och psykiska välbefinnande.

Expertcoacher samarbetar med individer för att sätta upp uppnåbara mål, tillhandahålla handlingskraftiga strategier och odla hälsosamma vanor, vilket i slutändan förbättrar produktiviteten, minskar stress och förbättrar den övergripande arbetstillfredsställelsen.

Workshop: Förvandla ditt företag

Prioritera dina anställdas hälsa och lycka med våra företagsworkshops för friskvård. Våra experthjälpmedel ger värdefulla insikter om kost, träning, stresshantering och mer. Boka din workshop idag!