Vår tjänst

Vi på Holistal vet att förebyggande åtgärder är nyckeln till hälsosamma och produktiva medarbetare. Det är därför vi har utvecklat en strategisk modell som hjälper företag att identifiera behoven hos era medarbetare och sätta upp mål för att förebygga ohälsa och främja hälsa.

 

Vi arbetar nära er som kund för att förstå era specifika utmaningar och utvecklar sedan en skräddarsydd strategi som fungerar för just er. Era medarbetare får dagligen mikrovanor via nudging som är kopplade till gamification och poäng. Ni som organisation jobbar sedan med ett belöningssystem baserat på beteendevetenskap.

 

Genom att prioritera hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen hjälper vi er att minska sjukfrånvaron, öka produktiviteten och förbättra arbetsmiljön. 

Våra verktyg

Vår tjänst består av två huvudsakliga områden, dels en tech-lösning med en app och en dashboard och dels coaching. Med hjälp av dessa verktyg bygger vi individanpassade lösningar. 

** Available in English and in Swedish. Other languages available upon request.

App

Vår app bygger på mikrovanor där små steg ger stor effekt. Lösningen baserar sig på preventiva aktiviteter som syftar till ett hälsosamt liv. Områdena är kostvanor, sömn, energi, rörelse/träning och mindfulness/stress.

All hälsodata är anonym.

Coaching

Proaktivt engagemang - Engagemang är den viktigaste faktorn för att skapa hållbarhet i hälsa. Vi har en algoritm som hjälper oss att identifiera mönster, samt vad medarbetarna behöver för att förbli engagerade. 

 

Vi har tre olika typer av coaching

  • Kost - här samarbetar vi med flera av sveriges främsta dietister
  • Träning och rörelse - vi har flera personliga tränare som designar program för din nivå
  • Självledarskap och personlig utveckling - ICF-certifierade coacher som hjälper dig med dina behov.

Dashboard

Holistal stödjer inte bara individen utan också organisationen. Tjänsten tillhandahåller rapporter och insikter som hjälper er att fatta väl underbyggda beslut gällande organisationens och individens hälsa. Här följer ni medarbetarna och firar deras  framgångar via ett belöningssystem - ”Gamifications” baserat på beteendevetenskap. 

Alla hälsodata är på gruppnivå.